05Th10/21
MAY TINH

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò tiếp nhận kinh phí đóng góp cho Chương trình “ Sóng và máy tính cho em” của Huyện phát động (5/10/2021)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò thay mặt tất cả học sinh trong toàn huyện chân thành cảm