THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

Tên file: 6.-THU-VIEN.rar
Tải về
Tên file: 7.-KE-TOAN.rar
Tải về
Tên file: 5.-THIET-BI.rar
Tải về
Tên file: 4.-VAN-THU.rar
Tải về
Tên file: 3.-THCS.rar
Tải về

thông báo triệu tập TBTRIEUTAP2022

Nội dung ôn tập :  1. MAM NON
2. TIEU HOC
3. THCS
4. VAN THU
5. THIET BI
6. THU VIEN và Thông tư 16/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
7. KE TOAN