THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

Tên file: 08THONGBAOKETQUAXETCHUYEN.pdf
Tải về
Tên file: 08DSTIEPNHANHTRONGHUYEN.pdf
Tải về
Tên file: 08DSTIEPNHANHNGOAIHUYEN.pdf
Tải về
Tên file: 08DSKHONGTIEPNHANNGOAIHUYEN.pdf
Tải về
Tên file: 08DSKHONGTIEPNHANHTRONGHUYEN.pdf
Tải về

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

Thông tin chi tiết xem tại đây:

08THONGBAOKETQUAXETCHUYEN

08DSTIEPNHANHTRONGHUYEN

08DSKHONGTIEPNHANHTRONGHUYEN

08DSTIEPNHANHNGOAIHUYEN

08DSKHONGTIEPNHANNGOAIHUYEN