THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

Tên file: 05-TB-KQ-trung-tuyen.pdf
Tải về
Tên file: Quyet-dinh-cong-nhan-ket-qua-XTVC-nam-2022.pdf
Tải về

các nội dung chi tiết xin vui lòng xem kết quả và công nhận trúng tuyển các file bên dưới

05 TB KQ trung tuyen

Quyet dinh cong nhan ket qua XTVC nam 2022