THĂM DÒ Ý KIẾN DƯ LUẬN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2023

Tên file: 1497THUTHAPYK-DHNGUT16.signed.pdf
Tải về
Tên file: 1497danhsach.pdf
Tải về

Theo văn bản 1497/PGDĐT-HC ngày 6/12/2022 của Phòng GDĐT huyện Lấp Vò về việc thu thập ý kiến, góp ý đối với các cá nhân đế nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16- năm 2023.

Phòng GDĐT huyện Lấp Vò trân trọng thu thập ý kiến đối với các cá nhân được đề nghị!

1497THUTHAPYK DHNGUT16.signed

1497danhsach