Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò   Địa chỉ: Quốc lộ 80 Khóm Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp    Điện thoại: 0277 3845 149

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC XÉT CHUYỂN CÔNG TÁC NĂM 2022

THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌP XÉT CHUYỂN CÔNG TÁC

THÔNG BÁO DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CHUYỂN CÔNG TÁC NĂM 2022

Duyên dáng các hình ảnh hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ Áo dài” trong ngành Giáo dục Huyện Lấp Vò.

Ban hành quy trình xử trí khi phát hiện F0 trong cơ sở giáo dục của Bộ Y tế

triển khai Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ


grass-copy