Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò   Địa chỉ: Quốc lộ 80 Khóm Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp    Điện thoại: 0277 3845 149

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

THĂM DÒ Ý KIẾN DƯ LUẬN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC LẤP VÒ NĂM 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC XÉT CHUYỂN CÔNG TÁC NĂM 2022

THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌP XÉT CHUYỂN CÔNG TÁC


grass-copy