Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò   Địa chỉ: Quốc lộ 80 Khóm Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp    Điện thoại: 0277 3845 149

Quyết định công khai dự toán năm 2024

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP VIÊN CHỨC THAM DỰ XÉT CUYỂN CÔNG TÁC NĂM 2023

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

THĂM DÒ Ý KIẾN DƯ LUẬN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC LẤP VÒ NĂM 2022


grass-copy