Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò   Địa chỉ: Quốc lộ 80 Khóm Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp    Điện thoại: 0277 3845 149

THÔNG TIN VỀ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2020

Thông báo xét tiếp nhận giao viên xin chuyển công tác

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NĂM 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2020

Thông báo kết quả xét tặng Nhà giáo ưu tú Huyện Lấp Vò năm 2020

Thu thập ý kiến về xét tặng Nhà giáo ưu tú năm 2020

Xét chuyển công tác giáo viên năm 2019


grass-copy