Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò   Địa chỉ: Quốc lộ 80 Khóm Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp    Điện thoại: 0277 3845 149

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN LẤP VÒ NĂM 2021

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG TƯ 03 TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS

THÔNG TƯ 02 TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

THÔNG TƯ 01 TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2020

THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020


grass-copy