Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân Huyện Lấp Vò. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo 13 xã, thị trấn. Phòng GD-ĐT Huyện quản lý 51 đơn vị công lập trực thuộc (MN: 14, TH:24, THCS: 12); 01 đơn vị THCS-THPT trực thuộc quản lý của Sở GD&ĐT và 1 đơn vị Mầm non tư thục). Phối hợp với xã, thị trấn theo dõi nhiều nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn. Có trên 30.000 học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS với hơn 1900 cán bộ giáo viên nhân viên toàn ngành. Trong quá trình phấn đấu thực hiện đổi mới sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo. Phòng Giáo dục vàĐào tạo Huyện Lấp Vò đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực như: phát triển mạng lưới trường lớp, đa dạng hóa các loại hình trường lớp; huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ; đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng hiện đại hóa và chuẩn hóa, tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy- học và việc đổi mới chương trình giáo dục Phổ thông, giáo dục Mầm non; chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường được đẩy mạnh….Huyện Lấp Vò hiện có 06 trường Mầm non, 09 trường Tiểu học, 07 trường THCS được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (03 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2). 100% đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và bước đầu thực hiện phổ cập giáo dục trung học.Từ những nổ lực đó, nhiều năm liền Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Lấp Vò đạt các chỉ tiêu thi đua và nhận được nhiều bằng khen của các cấp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Lấp Vò có tất cả 50 đơn vị trực thuộc:
Mầm non: 10
Mẫu giáo: 04
Tiểu học: 24
THCS: 12
Mầm non Tư thục: 01