06Th12/22
y kien

THĂM DÒ Ý KIẾN DƯ LUẬN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2023

Theo văn bản 1497/PGDĐT-HC ngày 6/12/2022 của Phòng GDĐT huyện Lấp Vò về việc thu thập ý kiến, góp ý

11Th6/21
LOA XANH

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2021 Ngày 15/6/2021, Hội đồng tiếp nhận viên chức Huyện Lấp