THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC LẤP VÒ NĂM 2022

Tên file: THONGBAOTDUNG2022.pdf
Tải về
Tên file: 308_PHIEUDANGKY2022.docx
Tải về
Tên file: 308_CHITIEU.xlsx
Tải về

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của UBND Huyện về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò có nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 là 145 chỉ tiêu (trong đó: Giáo viên là 110 chỉ tiêu, Nhân viên là 32 chỉ tiêu). Cụ thể như sau:
1. Giáo viên: 111 chỉ tiêu.
– Giáo viên Mầm non hạng III, mã số V.07.02.26 là 15 chỉ tiêu.
– Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 là 70 chỉ tiêu.
– Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32 là 26 chỉ tiêu.
2. Nhân viên: 34 chỉ tiêu.
– Kế toán viên trung cấp, mã số 06.032: 04 chỉ tiêu.
– Văn thư viên trung cấp, mã số 02.008: 09 chỉ tiêu.
– Nhân viên thiết bị, thí nghiệm, mã số V.07.07.20: 12 chỉ tiêu.
– Thư viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07: 09 chỉ tiêu.
(Có THÔNG BÁO VÀ PHỤ LỤC chi tiết kèm theo)

THONGBAOTDUNG2022

308_CHITIEU

308_PHIEUDANGKY2022