Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò tiếp nhận kinh phí đóng góp cho Chương trình “ Sóng và máy tính cho em” của Huyện phát động (5/10/2021)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò thay mặt tất cả học sinh trong toàn huyện chân thành cảm ơn sự đồng hành của các tập thể, cá nhân đã đóng góp cho Chương trình “ Sóng và máy tính cho em” cuả Huyện và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, chia sẻ của Quí Mạnh thường Quân.

Tính đến 14 giờ 00 ngày 05/10/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò tiếp nhận kinh phí đóng góp cho Chương trình “ Sóng và máy tính cho em” của Huyện phát động như sau:

TT Đơn vị, Cá nhân Số tiền Hiện vật
1 Mầm non  Mỹ An Hưng B         3,833,000
2 Mầm non  Tân Khánh Trung         5,803,000
3 Mầm non  Vĩnh Thạnh         5,690,000
4 Mầm non Định An         4,005,000
5 Mầm non Định Yên         7,833,000
6 Mầm non Hội An Đông         4,322,000
7 Mẫu giáo Bình Thành         3,321,000
8 Mẫu giáo Bình Thạnh Trung         4,369,000
9 Mẫu giáo Mỹ An Hưng B         4,138,000
10 TH Hội An Đông         6,328,000
11 TH Long Hưng B2         5,756,000
12 TH Long Hưng B3         5,492,000
13 TH Mỹ An Hưng B1         7,503,000
14 TH Thị trấn Lấp Vò 1         8,192,000
15 TH Thị trấn Lấp Vò 2         6,440,000
16 TH Vĩnh Thạnh 2         4,172,000
17 THCS TT Lấp Vò       17,271,000
18 Ông Phan Trường Phi
DN ấp Bình Hiệp A, BTT, LV, ĐT
      20,000,000
19 Phòng BHXH huyện Lấp Vò         2,000,000
20 Phòng Tài chính -Kế hoạch         2,248,000
21 Công ty TP HCM         5,000,000
22 Phòng Giáo dục và Đào tạo         1,235,000
Tổng  Cộng     134,951,000