Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2022

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2022

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò vừa có thông báo số 1462/PGDĐT-HC ngày 28/12/2021 về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2022.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ở các đơn vị trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Tiểu học-THCS và THCS trong huyện được nghỉ 01 ngày, ngày 01/01/2022, nhưng do trùng vào ngày thứ Bảy là ngày nghỉ hằng tuần nên sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai 03/01/2022.

Như vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2022, viên chức, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò được nghỉ 03 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 01/01/2022 đến hết thứ Hai ngày 03/01/2022.

Tất cả trụ sở trường học và nhà ở của viên chức, giáo viên, nhân viên phải treo cờ Tổ quốc trong ngày 01/01/2022.

Hiệu trưởng các đơn vị trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Tiểu học-THCS và THCS có kế hoạch phân công Lãnh đạo, nhân viên trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn đơn vị và tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Nguồn: Nguyễn Thị Minh Hiền – PGDĐT huyện Lấp Vò