THÔNG BÁO TRIỆU TẬP TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Tên file: THONGBAOTRIEUTAPTIEPNHANGV.pdf
Tải về

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Ngày 15/6/2021, Hội đồng tiếp nhận viên chức Huyện Lấp Vò triệu tập các ứng viên đủ điều kiện dự kiến tiếp nhận về công tác tại huyện Lấp Vò năm học 2021-2022.