Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 – Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường có nhiều cấp học.

Đăng ngày: 2019-01-15 11:01:10
Sửa ngày: 2019-01-15 11:01:10
Ngày ký: 15/01/2019
Người đăng: pgdlapvo

Tên file: TT18-2018-BGDDT-THCS-THPT-1.doc
Kích thước: 311.65 KB
Tải về


Tên file: TT18-2018-BGDDT-THCS-THPT.doc
Kích thước: 311.65 KB
Tải về