Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò Kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Tên file: UBNDH-HUYEN-THU-NGO-VAN-DONG-HO-TRO-CAC-EM-HOC-SINH-DEN-TRUONG-TRONG-TINH-HINH-DICH.pdf
Tải về