THÔNG BÁO LỊCH THỜI GIAN TUIYỂN DỤNG GIÁO VIÊN 2018

Tên file: 04_Lịch-thoi-gian-tuyen-dung-2018.pdf
Tải về

Hội đồng tuyển dụng Giáo viên huyện Lấp Vò năm 2018 thông báo tất cả các ứng viên đã nộp hồ sơ tuyển dụng có mặt Lúc 8 giờ ngày 07/03/2018 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tại Huyện Lấp Vò để thông qua các nội dung ôn tập, những lưu ý trong công tác xét tuyển (xem lịch thời gian tuyển dụng kèm theo).
.